Regulamin konkursu FB

KONKURS NA FANPAGE LE_PAMPUCH

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS LePampuch i zwany jest dalej „Konkursem”.

2. Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa oraz nagrody w Konkursie i jest jedynym dokumentem w tym zakresie.

3. Organizatorem Konkursu jest LePampuch z siedzibą przy ul.Malinnik 24/16 w Jeleniej Górze, zwana dalej „Organizatorem”.

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 rok życia,

b) zapoznała się z niniejszym Regulaminem zamieszczonym na stronie www.lepampuch.pl/regulamin konkursu i kuponów rabatowych

2. Uczestnikiem nie może być: pracownik, współpracownik Organizatora oraz ich zstępni, wstępni i rodzeństwo, a także małżonkowie.

§3 Zasady konkursu i nagrody

1. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w Internecie na facebookowym profilu le_pampuch

2. Nagrodą w Konkursie jest kocyk zygzag w dowolnym kolorze.

a) Jeden zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę

b) wartość jednej nagrody nie przekracza 200zł.

3. Zadanie konkursowe: Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu:

a) Polubić profil le_pampuch

b) udostępnić grafikę konkursową

c) zaprosić do zabawy znajomych

4. Każdy uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń.

§4 Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Spośród nadesłanych odpowiedzi Jury wskazane przez Organizatora wybierze jednego zwycięzcę w losowaniu. Laureat Konkursu otrzyma  jedną nagrodę.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w środę 16.01.2019 o godz. 20:00-21:00

3. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej na portalu Facebook:

a) komentarzem pod postem konkursowym, albo

b) wiadomością prywatną, w dniu 16.01.2019 po godzinie 21:00

4. Laureaci Konkursu powinni w ciągu 1 dnia roboczych od otrzymania powiadomienia o wygranej przesłać na adres lepampuch@gmail.com dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny), na które ma zostać wysłana nagroda – pod rygorem przepadnięcia prawa do otrzymania nagrody.

5. Na dodane dane kontaktowe zostanie przesłana nagroda w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania danych do wysyłki nagrody od Laureata Konkursu.

§5 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

2. Laureat Konkursu nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

REGULAMIN KUPONÓW RABATOWYCH

REGULAMIN KODU „SAFARI"

Kod "SAFARI" obowiązuje w dniu 17.06.2019 od godziny 08:00 do godz.23:59. Kod ten upoważnia do otrzymania rabatu 100 zł na kocyk 100% bambus(cena końcowa kocyka to 39zł), pod warunkiem zakupu kompletu pościeli pościeli. W jednym zamówieniu można zamówić tylko jeden zestaw. pościel + kocyk 100% bambus. W przypadku zwrotu zamówienia należy zwrócić zarówno pościel, jak i kocyk 100% bambus. W przypadku braku zwrotu całego zakupionego "zestawu" klientowi zostanie zwrócona kwota po odjęciu pełnej kwoty za produkt pozostawiony u klienta.

Używając kodu "safari" przy zakupach akceptuję świadomie jego regulamin.

REGULAMIN KODU „Bambus39"

Kod "Bawelna29" obowiązuje w dniu 09.08.2019 od godziny 21:00 do godz.24:00 .Kod ten upoważnia do otrzymania rabatu w wysokości 80 zł na kocyk 100% bawełna(cena końcowa kocyka to 29zł) oraz na 100% bawełna wiosna (cena końcowa kocyka to 39zł) pod warunkiem zakupu kocyka 100% bambus. W jednym zamówieniu można zamówić tylko jeden zestaw kocyk 100% bambus+kocyk 100% bawełna.

W przypadku zwrotu zamówienia należy zwrócić zarówno kocyk 100% bambus, jak i kocyk 100% bawełna. W przypadku braku zwrotu całego zakupionego "zestawu" klientowi zostanie zwrócona kwota po odjęciu pełnej kwoty za produkt pozostawiony u klienta.

Używając kodu "BAWELNA29" przy zakupach akceptuję świadomie jego regulamin.

Wsparcie techniczne PUKA.pl
Copyright © 2019 Le Pampuch