Regulamin konkursu FB

KONKURS NA FANPAGE LE_PAMPUCH

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS LePampuch i zwany jest dalej „Konkursem”.

2. Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa oraz nagrody w Konkursie i jest jedynym dokumentem w tym zakresie.

3. Organizatorem Konkursu jest LePampuch z siedzibą przy ul.Malinnik 24/16 w Jeleniej Górze, zwana dalej „Organizatorem”.

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 rok życia,

b) zapoznała się z niniejszym Regulaminem zamieszczonym na stronie www.lepampuch.pl/regulamin konkursu i kuponów rabatowych

2. Uczestnikiem nie może być: pracownik, współpracownik Organizatora oraz ich zstępni, wstępni i rodzeństwo, a także małżonkowie.

§3 Zasady konkursu i nagrody

1. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w Internecie na facebookowym profilu le_pampuch

2. Nagrodą w Konkursie jest kocyk zygzag w dowolnym kolorze.

a) Jeden zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę

b) wartość jednej nagrody nie przekracza 200zł.

3. Zadanie konkursowe: Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu:

a) Polubić profil le_pampuch

b) udostępnić grafikę konkursową

c) zaprosić do zabawy znajomych

4. Każdy uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń.

§4 Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Spośród nadesłanych odpowiedzi Jury wskazane przez Organizatora wybierze jednego zwycięzcę w losowaniu. Laureat Konkursu otrzyma  jedną nagrodę.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w środę 16.01.2019 o godz. 20:00-21:00

3. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej na portalu Facebook:

a) komentarzem pod postem konkursowym, albo

b) wiadomością prywatną, w dniu 16.01.2019 po godzinie 21:00

4. Laureaci Konkursu powinni w ciągu 1 dnia roboczych od otrzymania powiadomienia o wygranej przesłać na adres lepampuch@gmail.com dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny), na które ma zostać wysłana nagroda – pod rygorem przepadnięcia prawa do otrzymania nagrody.

5. Na dodane dane kontaktowe zostanie przesłana nagroda w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania danych do wysyłki nagrody od Laureata Konkursu.

§5 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

2. Laureat Konkursu nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

REGULAMIN KUPONÓW RABATOWYCH

PROMOCJA "Drugi kocyk za 49 zł - KOD BAMBOO

Akcja promocyjna trwa w dniu 130.05.2020 w godzinach 19:00-23:59

W promocji "Drugi kocyk za 49 zł" jest udzielany rabat w wysokości 80 zł na KOCYK BAMBUSOWO/BAWEŁNIANY LUB KOCYK BAMBUSOWO/BAWEŁNIANY WARKOCZ , w przypadku gdy zostanie zakupiony kocyk 100% BAMBUS i KOCYK BAMBUS/BAWEŁNA lub KOCYK BAMBUS/BAWEŁNA WARKOCZ

W koszyku może znajdować się jeden taki "komplet". W przypadku zwrotu klient zobowiązany jest do zwrócenia "kompletu".W przypadku zwrotu jednego produktu, zostanie zwrócona kwota po odjęciu pełnej wartości produktu pozostawionego u klienta produktu.

Korzystając z tej promocji firma LePampuch zastrzega sobie możliwość wydłużenia wysyłki do 14. dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub potwierdzenia zamówienia. 

Promocja nie łączy się z innymi kodami promocyjnymi.

Korzystając z tej promocji akceptuję powyższy regulamin

Kod "Mamaville"

Kod "mamaville" udziela rabatu w wysokości 20% na wszystkie nieprzecenione produkty marki LePampuch.Kod jest ważny przez 7 dni od zakończenia Targów Mamaville.

DZIEŃ MATKI 22-23.05.2020 Akcja promocyjna trwa w dniach 22-23.05.2020. W akcji rabatów udzielają dwa kody: 1.Kod:  MAMA - daje rabat 15 % na wszystkie produkty LePampuch (obejmuje również II gatunek i wyprzedaż kolekcji) 2.Kod: MAMUSIA - daje rabat 20% na wszystkie produkty nieprzecenione LePampuch Korzystając z tej promocji akceptuję powyższy regulamin
Wsparcie techniczne PUKA.pl
Copyright © 2020 Le Pampuch