Regulamin konkursu FB

KONKURS NA FANPAGE LE_PAMPUCH

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS LePampuch i zwany jest dalej „Konkursem”.

2. Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa oraz nagrody w Konkursie i jest jedynym dokumentem w tym zakresie.

3. Organizatorem Konkursu jest LePampuch z siedzibą przy ul.Malinnik 24/16 w Jeleniej Górze, zwana dalej „Organizatorem”.

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 rok życia,

b) zapoznała się z niniejszym Regulaminem zamieszczonym na stronie www.lepampuch.pl/regulamin konkursu i kuponów rabatowych

2. Uczestnikiem nie może być: pracownik, współpracownik Organizatora oraz ich zstępni, wstępni i rodzeństwo, a także małżonkowie.

§3 Zasady konkursu i nagrody

1. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w Internecie na facebookowym profilu le_pampuch

2. Nagrodą w Konkursie jest kocyk zygzag w dowolnym kolorze.

a) Jeden zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę

b) wartość jednej nagrody nie przekracza 200zł.

3. Zadanie konkursowe: Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu:

a) Polubić profil le_pampuch

b) udostępnić grafikę konkursową

c) zaprosić do zabawy znajomych

4. Każdy uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń.

§4 Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Spośród nadesłanych odpowiedzi Jury wskazane przez Organizatora wybierze jednego zwycięzcę w losowaniu. Laureat Konkursu otrzyma  jedną nagrodę.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w środę 16.01.2019 o godz. 20:00-21:00

3. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej na portalu Facebook:

a) komentarzem pod postem konkursowym, albo

b) wiadomością prywatną, w dniu 16.01.2019 po godzinie 21:00

4. Laureaci Konkursu powinni w ciągu 1 dnia roboczych od otrzymania powiadomienia o wygranej przesłać na adres lepampuch@gmail.com dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny), na które ma zostać wysłana nagroda – pod rygorem przepadnięcia prawa do otrzymania nagrody.

5. Na dodane dane kontaktowe zostanie przesłana nagroda w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania danych do wysyłki nagrody od Laureata Konkursu.

§5 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

2. Laureat Konkursu nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

REGULAMIN KUPONÓW RABATOWYCH

PROMOCJA Kropki i kocyk 100% bambus za 39zł

Akcja promocyjna trwa w dniu 15.02.2020 w godzinach 19:00-24:00

W promocji KOCYK KROPKI i 100% BAMBUS ZA 39 zł jest udzielany automatycznie rabat w wysokości 100 zł na kocyk 100% bambus(cena na paragonie 39zł), w przypadku zakupu kocyka KROPKI  i KOCYKA 100% BAMBUS w jednym zamówieniu.

Rabat nalicza się automatycznie po włożeniu do koszyka dwóch produktów:

1.Kocyk Kropki

2.Kocyk 100% bambus

W koszyku może znajdować się jeden taki "komplet". W przypadku zwrotu klient zobowiązany jest do zwrócenia "kompletu".W przypadku zwrotu jednego produktu, zostanie zwrócona kwota po odjęciu pełnej wartości pozostawionego u klienta produktu.

Korzystając z tej promocji firma LePampuch zastrzega sobie możliwość wydłużenia wysyłki do 7. dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub potwierdzenia zamówienia. 

Promocja nie łączy się z innymi kodami promocyjnymi.

Korzystając z tej promocji akceptuję powyższy regulamin

Kod "Mamaville"

Kod "mamaville" udziela rabatu w wysokości 20% na wszystkie nieprzecenione produkty marki LePampuch.Kod jest ważny przez 7 dni od zakończenia Targów Mamaville.

Wsparcie techniczne PUKA.pl
Copyright © 2019 Le Pampuch