Regulamin konkursu FB

KONKURS NA FANPAGE LE_PAMPUCH

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS LePampuch i zwany jest dalej „Konkursem”.

2. Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa oraz nagrody w Konkursie i jest jedynym dokumentem w tym zakresie.

3. Organizatorem Konkursu jest LePampuch z siedzibą przy ul.Malinnik 24/16 w Jeleniej Górze, zwana dalej „Organizatorem”.

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 rok życia,

b) zapoznała się z niniejszym Regulaminem zamieszczonym na stronie www.lepampuch.pl/regulamin konkursu i kuponów rabatowych

2. Uczestnikiem nie może być: pracownik, współpracownik Organizatora oraz ich zstępni, wstępni i rodzeństwo, a także małżonkowie.

§3 Zasady konkursu i nagrody

1. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w Internecie na facebookowym profilu le_pampuch

2. Nagrodą w Konkursie jest kocyk zygzag w dowolnym kolorze.

a) Jeden zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę

b) wartość jednej nagrody nie przekracza 200zł.

3. Zadanie konkursowe: Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu:

a) Polubić profil le_pampuch

b) udostępnić grafikę konkursową

c) zaprosić do zabawy znajomych

4. Każdy uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń.

§4 Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Spośród nadesłanych odpowiedzi Jury wskazane przez Organizatora wybierze jednego zwycięzcę w losowaniu. Laureat Konkursu otrzyma  jedną nagrodę.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w środę 16.01.2019 o godz. 20:00-21:00

3. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej na portalu Facebook:

a) komentarzem pod postem konkursowym, albo

b) wiadomością prywatną, w dniu 16.01.2019 po godzinie 21:00

4. Laureaci Konkursu powinni w ciągu 1 dnia roboczych od otrzymania powiadomienia o wygranej przesłać na adres lepampuch@gmail.com dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny), na które ma zostać wysłana nagroda – pod rygorem przepadnięcia prawa do otrzymania nagrody.

5. Na dodane dane kontaktowe zostanie przesłana nagroda w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania danych do wysyłki nagrody od Laureata Konkursu.

§5 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

2. Laureat Konkursu nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

REGULAMIN KUPONÓW RABATOWYCH

Świąteczna torba gratis - regulamin promocji

Od dnia 11.11.2019 do dnia 23.12.2019(lub wyczerpania zapasów) do każdego zamówienia powyżej 100 zł(finalna kwota zamówienia), nie wliczając kosztów wysyłki, dokładamy świąteczną limitowaną torbę gratis. Torby nie należy wkładać do koszyka, zostanie ona dodana do zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku zwrotu zamówienia należy gratisową torbę dołączyć do zamówienia, w przeciwnym razie nie zostanie uznany zwrot.

REGULAMIN KODU „PIATEK13”

Akcja promocyjna trwa w dniu 13.12.2019 od godziny 20:13 do godziny 00:13

Kod PIATEK13  udziela rabatu w wysokości 96 zł na OTULACZ BAMBUSOWY Z JONAMI SREBRA(cena na paragonie 13zł), w przypadku zakupu KOCYKA ZYGZAG i otulacza bambusowego z jonami srebra w jednym zamówieniu.

W koszyku może znajdować się jeden taki "komplet". 

W przypadku zwrotu klient zobowiązany jest do zwrócenia "kompletu".W przypadku zwrotu jednego produktu, zostanie zwrócona kwota, po odjęciu pełnej wartości pozostawionego u klienta produktu. 

Używając ten kod firma LePampuch zastrzega sobie możliwość wydłużenia wysyłki do 7. dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub potwierdzenia zamówienia. 

Używając kodu PIATEK13 akceptuję powyższy regulamin

Kod "Mamaville"

Kod "mamaville" udziela rabatu w wysokości 20% na wszystkie nieprzecenione produkty marki LePampuch.Kod jest ważny przez 7 dni od zakończenia Targów Mamaville.

Wsparcie techniczne PUKA.pl
Copyright © 2019 Le Pampuch